• Image 1
    Image 2
    Image 3
    Image 4
    Image 5
    Image 6

BLOG - Články

Řezání kmenů na řezivo

30. srpna 2017

Řezání kmenů na řezivo

Existuje řada různých metod a technik, jak řezáním proměnit kmeny na řezivo zahrnující  řezání „na ostro“, otáčením, řezání na kvalitu kresby dřeva, na hranoly, řezání stálým otáčením. Pro získání představy je zde úvodní přehled o řezání vašich kmenů na požadované řezivo.

Řezání „na ostro“

Způsob známý také jako řezání prken nebo řezání od začátku do konce, je způsob, kdy je kmen řezán na počátečním čele asi do poloviny a pak jednou otočen k opačnému čelu pro řezání dokud není kmen hotov. I když to může být nejsnazší a nejrychlejší způsob řezání, znamená to, že každý kus řeziva musí být po pořezání omítnut, abychom získali nejvyšší hodnotu. Řezivo získané tímto způsobem je často široké a těžké, nižší kvality a může se během procesu sušení nadměrně pokřivit. Pro tyto nevýhody se tento způsob obecně doporučuje pro kmeny nižší kvality.

Řezání „na ostro“ otáčením
Při řezání na hranol se první řezy provedou na vršku kmene a kmen se pak převrátí o 180 stupňů k provedení dalších řezů na opačné straně. Po prvním otočení o 90 stupňů se řeže třetí strana a po otočení o dalších 90 stupňů poslední strana, kmen je ohraněn na střední kus - hranol. Tento hranol se posílá k dalšímu stroji pro další zpracování nebo se prodá jako objemné a těžké řezivo. Tento způsob maximalizuje produktivitu pily vyjádřenou v metrech prken za den a obecně se používá napříč oborem řezání tvrdého dřeva. Primárně se používá na kmeny střední a nízké kvality, řezání na hranol může ušetřit vzácný čas a úsilí, když se pracuje se dřevem nízké kvality a nízké hodnoty.
 
Řezání na hranoly
Způsob podobný řezání na hranol začíná s otáčením a řezáním vnějších stran kmene na prkna dokud není střed ohraněn na čtyřstranný hranol. Místo ponechání hranolu tak jak je, otáčí se a řeže pro získání maximálního množství řeziva. Pokud je třeba, jsou prkna pak omítnuta odříznutím bočních hran. I když existuje řada různých způsobů pro dosažení nejlepší kvality a výtěžnosti z kmene, každý může tímto způsobem získat výborné řezivo.

Řezání stálým otáčením (pnutí dřeva)
Je způsob nejvíce oblíbený v USA a Kanadě, ale v každém případě je užitečné vědět jak se kmen tímto způsobem řeže. Tímto způsobem se kmen řeže, otočí na novou stranu, řeže a znovu otočí až pětkrát. Finančně je tento způsob nejlepší metodou řezání pro kmeny střední a vysoké kvality, třebaže může být obtížné kmen na některých pilách obracet a denní objem produkce může být nižší.

Řezání na kvalitu kresby dřeva
Existuje několik důvodů zvážit tento způsob řezání vašeho řeziva, protože kresba dřeva u některého tvrdého dřeva je velice žádoucí. Například takto řezaný dub je ceněn více než dub řezaný na plocho. Dřevo řezané tímto způsobem má rozměrově solidnější smysl a při sušení se neseschne jako naplocho řezané dřevo. Pro tyto přednosti takto řezané dřevo typicky při práci preferují truhláři, výrobci skříněk, dílny kvalitního nábytku a další řemeslníci. Nicméně, ne všechno řezivo získá při tomto řezání na ceně kvůli spoustě manipulace a času věnovanému jeho výrobě. Dřevo řezané tímto způsobem se vyznačuje úhlem, ve kterém letokruhy protínají plochu řezaného prkna. I když existují různé názory na tu to věc, obecně je plně takto řezané dřevo definováno jako letokruhy, které jsou 80 až 90 stupňů k ploše prkna. Tato metoda může také produkovat téměř radiálně řezané dřevo  kde připadá v úvahu úhel letokruhů k ploše prkna 45 až 80 stupňů.

Výhody řeziva řezaného tímto způsobem
Výrazná paprskovitá kresba je pro zpracovatele cenná charakteristická vlastnost
• Poloviční sesychání na šířku oproti přímo řezanému řezivu při sušení (3% oproti 6%)
• Schne v ploše s menším rizikem praskání během sušení
• Stabilnější v prostředí s měnící se vlhkostí
• Opotřebovává se rovnoměrně při použití na podlahy

Nevýhody řeziva řezaného tímto způsobem
• Často je výsledkem o 20% nižší výtěžnost z kmenů
• Nižší produkce řeziva
• Vyžaduje asi o 15% delší časy sušení
• Sesychání tloušťky je dvakrát větší oproti přímo řezanému řezivu
• Má špičaté suky ve srovnání se suky kulatými, což snižuje pevnost
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

VÍTEJTE

Články na našich stránkách ukazují, jak majitelé pil Wood-Mizer po celém světě aktivně přispívají k růstu místních ekonomik a zpracovávají dřevo udržitelným způsobem a ziskem.

ZPRÁVY


ZPRÁVY

ČLÁNKY

ČASOPIS


NAVÁZAT SPOJENÍ S WOOD-MIZER

  

 

ZAJISTĚTE SI NÁŠ INFORMAČNÍ BULLETIN

Newsletter

Pokud se vám tento článek líbí, nenechte si ujít žádný další! Budete dostávat měsíčně z Wood-Mizer novinky a články do své schránky.

Budu odebírat