• Image 1
    Image 2
    Image 3
    Image 4
    Image 5
    Image 6

BLOG - Články

Lepší pila pro lepší budoucnost lesa

22. června 2016

Lepší pila pro lepší budoucnost lesa

Využitím chytřejších řešení mohou pilaři zlepšit rentabilitu a odolnou přizpůsobivost svého podnikání při snížení požadavků na dřevo, při snížení nákladů a zmenšení odpadu.

Na konci sedmdesátých let napadla dva americké vynálezce jednoduchá myšlenka – co kdyby by se dala vzít pila do lesů namísto tradičního způsobu těžby a zpracování kmenů mimo les? Možnost ušetřit dopravní náklady jim nedala spát.

Pracovali ve své garáži na několika prototypech a po 4 letech úspěšně vyzkoušeli skutečnou pojízdnou pilu. V roce 1982 založili firmu Wood-Mizer (šetřič dřeva) s heslem  – From Forest to Final Form — Z lesa do konečné podoby.

Inovace pojízdnosti
Přivezením pily ke kmenům se omezuje ekologický vliv výroby dřeva. Na dopravu je zapotřebí méně nákladních aut, sníží se spotřeba paliva i emise oxidu uhličitého.

Pojízdné pily Wood-Mizer byly v osmdesátých letech úplně novým výrobkem na trhu a následkem toho se náhle vytvořil nový specializovaný sektor trhu – pilaři, kteří mohli efektivně a nenákladně putovat od zákazníka k zákazníku a zpracovávat jakékoli množství kmenů přímo na místě. Za starých časů nemělo cenu spoustu malých kmenů svážet do místní pily a tak jednoduše končily jako palivové dřevo. S pojizdnými pilami lze tyto kmeny proměnit na hodnotné řezivo se stejnou nebo lepší kvalitou, než bylo dříve možné.

Ekologické přínosy pilových pásů s úzkým zářezem
Jejich úspěch při stavbě dostupné a pojízdné pily byl způsoben výhradně jedním faktorem – použili pro řezání na nich pilový pás s tenkým zářezem. Tradičně se v pilařském průmyslu vždy myslelo že ‘větší je lepší’, protože tlustší pás bude řezat rychleji. Nicméně pilový pás tloušťky 1.5 mm a zářez  2 mm odstraňuje při každém řezu velice malé množství dřeva (ve srovnání s pilovými kotouči s tloušťkou 6 mm). Takže pilaři byli schopni s pilovými pásy Wood-Mizer získat z každého kmene více prken a méně pilin (odpadu). Podle velikosti kmene může výtěžnost dosáhnout 70% - 80%.  


Zoran Jakovlevič, výrobce palet v Srbsku, poznamenává, že po přechodu na pily Wood-Mizer, umí získat z každého kubíku dřeva 5 palet navíc.

Technologie tenkého zářezu šetří surovinu a tak k výrobě stejného množství konečných výrobků je třeba méně stromů.

Zlepšení spotřeby energie
Pily Wood-Mizer neposkytují výhody jen v jedné nebo dvou oblastech. Přináší komplexní úsporu nákladů z nejrůznějších pohledů, ovlivňují pozitivním způsobem řadu provozních nákladů, jako je spotřeba energie, což je oblast, která se často při investování do nového zařízení přehlíží.

Menší pilové pásy Wood-Mizer vyžadují k tomu, aby efektivně řezaly, podstatně menší výkon než jiné způsoby řezání, což snižuje výdaje na energii. Pilové pásy samy o sobě jsou pro svou subtilnost levnější a snadněji se vyměňují a ostří. Ostření pásů Wood-Mizer lze provádět s minimálním zaškolením, zatímco velké pásy vyžadují práci specialisty.Pilařství s pojízdnými pilami – nový průmysl a životní styl
Za posledních více než 30 let bylo prodáno přes 60.000 pil Wood-Mizer do více než 100 zemí celého světa, jak tento ‘nový sektor’ průmyslu pilařství tenkého zářezu rostl a rostl.


Pilařství s pojízdnými pilami – nový průmysl a životní styl

Za posledních více než 30 let bylo prodáno přes 60 000 pil Wood-Mizer do více než 100 zemí celého světa, jak tento ‘nový sektor’ průmyslu pilařství tenkého zářezu rostl a rostl.

Řada lidí, kteří měli dříve omezenou příležitost ke změně podnikání, po zakoupení pily se našli a plně uplatnili v provozování nové pilařské kariéry.  Farmáři, vlastníci nemovitostí, smluvní pilaři, ošetřovatelé stromů, nábytkářské dílny, přírodní parky i zavedené dřevařské společnosti – existuje nespočet příkladů lidí z těchto prostředí, kteří zvolili a úspěšně začlenili pilu Wood-Mizer do svého stávajícího podnikání.

Mnoho z nich zjistilo, že pila umožňuje spustit nový podnik, žít mnohem nezávisleji a a mít těsnější spojení s prací pod širým nebem – všechna ta ‘nehmotná aktiva’ vytvořená vlastnictvím pily. 

Český řidič autobusu Pavel Kadlec se svěřuje, že se jeho život změnil k lepšímu, když se rozhodl koupit svou vlastní pilu a nabídnout své pilařské služby zákazníkům v okolí. Líbí se mu, že může pracovat svým tempem a vědět, že práce, kterou dělá, plně uspokojuje potřeby lidí a je hrdý, že produkt, který poskytuje má tak vysokou kvalitu. “Jsem teď svým pánem,” říká.

Farmář z Estonska Aigar Tuusis uvádí – “Když máte svou vlastní pilu, díváte se na svůj život úplně jinak.”

A pily podporují rovněž lepší společenské vztahy ve venkovských oblastech. Anna de Guidi z Itálie, která provozuje firmu vyrábějící palety, říká, “Pila je nejlepší nástroj jak si nadělat spoustu přátel. Potkáváme se každý den s novými místními zákazníky, kteří se stávají našimi přáteli.”


Místo pilařství v provázané ekonomice

Pily Wood-Mizer obecně fungují jako základ pro malé a střední podnikání, zpracování místního dřeva pro místní konečné uživatele a přitom zaměstnávají místní pracovníky.

To je dokonalý příklad trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni, který má pozitivní vliv na rozsáhlejší regionální nebo celostátní ekonomiku.

Tento druh podnikání je přesně to co mnozí analytici roky předpovídali – jako následek déle trvající recese malé firmy porostou rychleji, protože reagují rychleji a efektivněji na potřeby trhu a zavádějí rychleji novou technologii. 

Experti to často uvádějí  jako ‘dokola provázanou ekonomiku’ kde se zmenšuje množství suroviny a odpad se blíží nule. Podporování firem k přijetí tohoto modelu je velice důležité pro Evropský parlament a další evropské instituce, které si přejí jak chránit životní prostředí tak stimulovat inovace v podnikání.

Úspěch zaznamenávaný malými firmami s pilami Wood-Mizer potvrzuje, že přechod od ‘teorie’ k ‘praxi’ je možný a děje se právě nyní.


Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

VÍTEJTE

Články na našich stránkách ukazují, jak majitelé pil Wood-Mizer po celém světě aktivně přispívají k růstu místních ekonomik a zpracovávají dřevo udržitelným způsobem a ziskem.

ZPRÁVY


ZPRÁVY

ČLÁNKY

ČASOPIS


NAVÁZAT SPOJENÍ S WOOD-MIZER

  

 

ZAJISTĚTE SI NÁŠ INFORMAČNÍ BULLETIN

Newsletter

Pokud se vám tento článek líbí, nenechte si ujít žádný další! Budete dostávat měsíčně z Wood-Mizer novinky a články do své schránky.

Budu odebírat