Politika Soukromí – Informace O Zpracování Údajů

Respektujeme právo na soukromí a dbáme o bezpečnost údajů tak, že jsou chráněny s použitím obvykle aplikovatelných bezpečnostních standardů.

Přijetím této politiky souhlasíte se zpracováním vašich údajů.

Níže bychom vám rádi poskytli podrobnější informace týkající se způsobu zpracování vašich osobních údajů.

1. Úvodní informace

 • My, to je Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polsko, telefon: 63 26 26 000,
 • Vy, to je zákazník, osoba podrobená dotazům, osoba navštěvující naši webovou stránku,
 • GDPR, to je Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, Oficiální věstník EU L.2016.119.1 ze 4. května 2016, vstoupí v platnost od 25. května 2018 (s odvoláním na Směrnici).

2. Správce dat

My jsme správce vašich osobních údajů. My vaše údaje zpracováváme na základě naší obchodní činnosti.

3. Dozorčí orgán

Aktuálně je v Polsku dohlížecí orgán v oblasti osobních údajů Generální inspektor pro ochranu osobních údajů. Máte právo předkládat dohlížecímu orgánu stížnosti.

4. Nesouhlas se zpracováním

Můžete podat námitku ke konkrétnímu zpracování údajů – zvláště těch pro markertingové účely. My budeme platnost vaší námitky zkoumat. Pokud se vaše námitka týká vašich údajů pro marketingové účely, vyhovíme jí, jestliže současně nebo během přezkoušení námitky nepodržíte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů pro marketingové účely. Vaše poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Můžete vždy stáhnout všechny nebo některé souhlasy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Odvolání daného souhlasu nemá vliv na naše právo zpracovat údaje k účelu popsaném v tomto souhlasu do doby než je stažen. Také je možné, že v souladu se zákonem budeme oprávněni zpracovat údaje na odlišném právním základě nebo pro jiné účely.

5. Účel zpracování údajů

Zpracování vašich osobních údajů se děje pro obchodní a marketingové účely a rovněž pro zodpovídání dotazů zaslaných prostřednictvím webových formulářů.

Na základě vašich údajů můžete být předmětem analyzujícího mechanismu používajícího vaši polohu a informaci o produktech o které jste se zajímali. Analýzu lze využít k přizpůsobení některých informací zobrazených na webové stránce.

Používáme vaši e-mailovou adresu a křestní jméno k zasílání našeho informačního bulletinu. Abyste bulletin dostávali, musíte s tím souhlasit. Pokud bulletin dostávat nechcete, musíte jeho zasílání odhlásit pomocí odkazu obsaženého v každé zprávě

6. Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme údaje, které nám poskytujete ve formulářích, to je údaje poskytnuté otevřeným způsobem (křestní jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa a další údaje obsažené ve webových formulářích). Můžeme také zpracovávat údaje soustředěné webovými prohlížeči (poloha, IP adresa a další údaje zaslané prohlížeči).

7. Třetí strany, kterým můžeme vaše údaje poskytnout

Údaje smějí být poskytnuty pouze a výhradně oprávněným subjektům. Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám k následujícím účelům:

 • zpracování webových formulářů,
 • automatizování úkolů,
 • e-mailový marketing,
 • sběr statistických informací,
 • analýzy údajů.

8. Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat

Doba zpracování vašich údajů závisí na účelu, pro který byly shromážděny, účelu pro který jsou zpracovávány, znění zákona nebo metodě uchovávání námi přijaté, která odpovídá tomuto znění zákona a rovněž na vašem souhlasu a vašich dalších prohlášeních. Vaše osobní údaje budou uchovávány než odvoláte souhlas pro jejich zpracování.

9. Vaše práva

 • Jste oprávněni požadovat na nás přístup k vašim osobním údajům a opravit je, pokud nejsou v souladu s aktuálním stavem a v případech daných zákonem je odstranit nebo omezit jejich zpracování.
 • Máte právo podat námitku ke zpracování vašich údajů. My takovou námitku přezkoumáme.
 • Budete mít právo na přenesení údajů nebo na získání kopií údajů, ale toto právo nemůže nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob, včetně obchodního tajemství nebo duševního vlastnictví a bude prováděno v technicky možném rozsahu.
 • Máte právo kontaktovat osobu zabývající se záležitostmi vztahujícími se k ochraně osobních údajů. Korespondenci můžete posílat na naši adresu nebo přímo kompetentní osobě na email iod@woodmizer.pl.

POLITIKA TÝKAJÍCÍ SE COOKIES

Webová stránka používá tzv. cookies. To jsou malé textové soubory posílané webovým serverem a ukládané prohlížečem. Když webovou stránku navštívíte znovu, informace je přečtena serverem, který ji vytvořil. Sebrané údaje se využívají k zlepšení funkce IT systému odpovědného za provoz webové stránky a k přizpůsobení obsahu preferencím uživatele.

Na našem webu můžeme využívat následující druhy cookies:

 • Cookies relace jsou soubory dočasně ukládané v paměti prohlížeče, jsou tam podrženy dokud relace neskončí.
 • Trvalé cookies jsou soubory, které zůstávají v paměti prohlížeče tak dlouho jak dovoluje nastavení prohlížeče zvolené uživatelem.
 • Vlastní cookies přicházející přímo z navštívené webové stránky.
 • Externí cookies přicházející z externího webu, jiného než navštíveného.
 • Konfigurační cookies dovolují nastavení funkcí a služeb ve webové stránce.
 • Základní, nezbytné cookies dovolují používání služeb, jež jsou ve webu k dispozici.
 • Funkční cookies dovolují ukládání funkčností webu preferovaných uživatelem.
 • Reklamní cookies dovolují poskytování reklamního obsahu přizůsobeného zájmu uživatele.

V současnosti web nevyužívá všechny výše zmíněné soubory, nicméně si vyhrazujeme právo kdykoli je použít.

Uživatelé webu mohou kdykoli nastavení cookies změnit. Podrobná informace o možnostech a způsobech zacházení s cookies je k dispozici v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Zablokování používání cookies může způsobit obtíže v použití určitých služeb na vašich webových stránkách, zvláště na těch, které vyžadují přihlášení uživatele. Vyřazení možnosti akceptovat cookies nemá za následek ztrátu přístupu k obsahu.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje
Získejte e-mailové novinky o exkluzivních speciální nabídkách, nových produktech a pozvánkách na speciální akce!