Od ničivých požárů k oživení ekonomiky: Jak pila Wood-Mizer pomáhá znovu vybudovat italskou vesnici

Autor: Martina Valentini, GreenPress EnvironMedia

The LT40 Wood-Mizer sawmill helps to rebuild forest after the wildfire in Italy

Video: Matteo Berlenga

 

Čtyři roky po požárech v údolí Val di Susa u hranic mezi Itálií a Francií, místní družstvo La Foresta zaceluje rány způsobené lesu a zhodnocuje dřevo ve všech jeho podobách.


Svědci vzpomínají na dny požárů jako na "apokalypsu" s přítmím, kouřem a plameny, které ohrožovaly domy. Čtyři roky po požárech, které zasáhly Val di Susa, obyvatelé vesnice Mompantero, jednoho z ohnisek zkázy, si stále připomínají události té noci. Jejich dočasnou evakuaci a mučivé pocity je stále obtížné vyjádřit slovy. Když byly na konci října 2017 poslední ohně uhašeny, hory ukázaly své rány s tisíci hektary spálených stromů, obrovským množstvím dřeva na zemi a na obzoru nebezpečí z hrozících nových požárů a zvýšené riziko půdní eroze.

 

 

Zkrátka, situace byla kritická. Ale obyvatelé tohoto požehnaného údolí na okraji provincie Turín nepodlehli apatii. Vyhrnuli si rukávy a pustili se do práce jak je zde vždycky zvykem. Dnes je postižená oblast opět probuzena k životu a přírodní pohroma se ukázala být příležitostí uplatnit ty nejlepší postupy udržitelného rozvoje.


Šetření dřevěné suroviny a snižování množství odpadu

"Abychom předešli novým požárům potřebovali jsme okamžitě odstranit většinu dřeva ze země," vysvětluje Giorgio Talachini, člen družstva La Foresta di Susa.

 

 

"Současně jsme začali pracovat na regulaci eroze s použitím tohoto dřeva," dodává. "To nám umožnilo spustit nejpromyšlenější možnou strategii – strategii prevence."

"Podstatné je vyhnout se stavu krajní nouze – stojí to méně než eliminace případných následků, a co je nejdůležitější, les je zachován."

Družstvo úspěšně pracuje ve dvou směrech - maximálním využitím surového materiálu a významným omezením dřevěného odpadu. Obou cílů se dosahuje s Wood-Mizer technologií řezání s pilovými pásy tenkého zářezu. Na třídícím pracovišti pracovníci La Foresta vybírají kmeny a posílají je dál podle jejich charakteru. To je tam kde řežou kmeny na požadovanou délku. Z lesa, který zabírá více než 200 hektarů, je dřevo dopravováno asi 15 kilometrů do městečka Susa, kde se dále třídí. Pěkné části se posílají na pilu a méně hodnotný materiál se používá k výrobě dřevěné štěpky. "S technikou Wood-Mizer jsme schopni zpracovat většinu dřeva sklizeného po požáru," vysvětluje Talachini. "Nejkvalitnější dřevo se používá k výrobě nábytku, stolů a židlí nebo k vytváření interiérových prvků."

 

 

Minimalizace dřevního odpadu

Stroj prvotního zpracování dřeva je pásová pila Wood-Mizer LT40, která umí zajistit vysokou výtěžnost a snadno snese řadu provozních hodin. Tato pila může řezat kmeny o průměru až 90 centimetrů a s délkou převyšující osm a půl metru. Navíc pila poskytuje vysokou přesnost řezání s minimálním množstvím pilin. Stroj je vybaven elektronickým zařízením Setworks - Pracovní nastavení, pro rychlé seřízení pilového pásu pro výrobu požadované tloušťky prkna a vodní nádobou pro mazání pilového pásu k udržení jeho čistoty při řezání. Pilový pás s tenkým zářezem je tlustý jen 2 mm; každý kmen tudíž vyprodukuje více prken a méně pilin, což v družstvu velice oceňují, protože vždy věnují pozornost ekonomickému využití suroviny. "Naše práce je vytvářet hotové dřevěné výrobky a piliny posíláme dál k použití v bioenergetice," říká Talachini. "Tímto způsobem dosahujeme prakticky bezodpadové výroby."

 

 

La Foresta a Wood-Mizer: Pracují společně pro obecné blaho

Družstvo La Foresta ve Val di Susa funguje od roku 1995, slouží infrastruktuře hlavně v obtížně dostupných oblastech, do kterých se dostanete jen s pomocí speciálních dopravních prostředků, jako jsou lanovky, terénní nakladače a helikoptéry. Hlavním cílem této činnosti je udržitelná správa lesů dosahovaná současně za lpění na normách kvality, s použitím vysoce efektivního vybavení s nízkou úrovní odpadu a vyškolené obsluhy. Wood-Mizer podporuje La Foresta už 15 let.

 

 

"Vybrali jsme pilu Wood-Mizer po zhodnocení široké škály alternativní techniky. Po tolika letech spolupráce jsme spokojeni s vynikajícím výkonem stroje, poprodejním servisem a díky našim vztahům s firmou máme vždy možnost pružně reagovat na nové trendy na trhu," říká Talachini. "Naše spolupráce se neustále rozvíjí. Nedávno jsme zakoupili Wood-Mizer srovnávačku/tvarovačku pro následné zpracování dřeva."


Důležitost přidané hodnoty výrobku

Talachini věří, že používání kvalitního zařízení je klíčem k úspěchu na trhu, kde zlepšování výrobku je základní věcí. V nedávných měsících bylo podnikání postiženo zběsilým růstem cen, který se prohnal trhem komodit, výsledkem je historický cenový rekord přes € 600 za kubický metr dřeva. To vzrušení ustávalo v září, ponechávaje určitý prostor k pomalé nápravě. Ale zkušenost ukazuje, že kolísání nákladů je vždycky potenciální past pro malé firmy. "Zvyšování hodnoty produkce je základ," uzavírá Talachini. "My pracujeme na lokální úrovni, ale musíme se utkávat s cenami ovlivňovanými globálně. Proto potřebujeme vytvářet vyšší přidanou hodnotu, aby se firma mohla úspěšně rozvíjet na samotném trhu."

 

***