Dobrodružství Robinie v jedné evropské zemi

Autor: Wood-Mizer, Europe

Sawing black locust in Hungary

 

Robinia pseudoacacia (česky Trnovník akát) – to je název tohoto druhu – úžasného stromu, který roste rychle, ročně asi 20-30 cm na délku, snáší suché počasí, vytváří silný kořenový systém, který užitečně zpevňuje půdu když je pěstován v písku, na svazích roklí i podél železnice. Nejzajímavější vlastnosti Robinie jsou pro zpracovatele dřeva. Dřevo Robinie je odolné jako dub, ale jeho chemické vlastnosti umožňují jeho venkovní použití bez impregnace. Stálost, životnost, odolnost proti ohni činí ze dřeva Robinie skvělý ekologický materiál na mosty, železniční pražce, bednění, podlahy, terasy, zahradní nábytek a nejrůznější stavební prvky – tam kde jsou dřevěné konstrukce použity venku.

Abychom se více dozvěděli o použití tohoto dřeva, navštívili jsme ředitele maďarského podniku Robinia Group KFT, pana Gábora Erdelyho.

 

 

"Naše společnost zpracovává výhradně dřevo Robinie", říká pan Erdelyi. "Pokud mluvíme obecně o Evropě, je to obrovský trh, stovky milionů zákazníků. V minulosti byla poptávka pokryta tropickým dřevem, které bylo relativně levné, ale nyní se svět změnil: otázky životního prostředí nabyly na významu a jelikož je jasné, že těžba v deštných pralesech není prováděna bezpečným způsobem, Evropané si zvolili přátelštější přístup k životnímu prostředí – místní Robinii. A jsou dokonce připraveni zaplatit o trochu víc ve srovnání s tropickým dřevem."

 

 

"Velká část naší výrobní škály jsou dřevěné výrobky pro děti jako jsou dětská hřiště a zahradní atrakce", pokračuje pan Erdelyi. "V Evropě lidé pro děti peníze rádi utratí a postavit dětské hřiště je skutečně zajímavá věc, protože na jedné straně to vyžaduje kreativitu a na druhé straně konstrukce musí být pro dítě absolutně bezpečná. Když se dětí zeptáte na jejich názor, vždycky jsou v zahradách pro dřevěné hračky, protože to je skutečně k člověku přátelský materiál."

 

 

Strategie

"Aby byla firma stabilní, musí stát na více nohách", pokračuje pan Erdelyi. "Stává se oblíbená diverzifikace, když se firma angažuje v různém podnikání, tahle myšlenka začala fungovat asi před 20 lety. Teď je nejlepší v tom, že potřebujete zlepšit a upevnit úsilí k každé oblasti, a především ze všeho v myšlení lidí."

"Rozvíjíme naše podnikání nabízením něčeho víc než může zákazník dostat kdekoli jinde", říká pan Erdelyi. "Mám na mysli dodatečné služby, design, dopravu, instalaci dřevěných konstrukcí a podporu při hledání a zkoušení."

"Často uvádím příklad s řezníkem. Jak by uspěl řezník, kdyby se rozhodl prodávat jen vepřové nohy a zbytek prasete prostě vyhodil? Myslím, že tak hloupý řezník neexistuje", směje se Gábor Erdelyi. "Stejná pravidla fungují u dřeva. Kmen by se měl kompletně, stoprocentně proměnit na hodnotné výrobky. Veškerá surovina by se měla změnit na výrobky s vysokou přidanou hodnotou."

Sledujíc tuto strategickou myšlenku, zakoupila Robinia Group počátkem roku 2016 pásovou pilu Wood-Mizer LT70 s dálkovým ovládáním, dopravník pro zakládání kmene a dopravní systém pro hotová prkna.

 

 

"Proč jsme si vybrali Wood-Mizer?" sděluje pan Erdelyi. "Lesy s Robinií se rozkládají v jihozápadním a severovýchodním Maďarsku a naše firma je uprostřed. Když řežeme kmeny, máme přáležitost nakupovat z lesa bez předchozího třídění, což znamená, že se pro nás surovina stává levnější. S pilou Wood-Mizer nejsme prakticky omezeni velikostí kmene, protože tento stroj je schopen řezat kmeny až o průměru 1m."

"Druhý důležitý faktor je, že Wood-Mizer používá nejužší pilový pás v pilařské technice", vyjadřuje svůj názor pan Erdelyi. "To znamená menší spotřebu energie, méně pilin, větší výtěžnost hotových výrobků. To je pro zpracování Robinie podstatné, protože průměrná velikost kmenů je průměr 20-30 cm, zřídka 40-50 cm. Takové tenké kmeny lze efektivně a přesně řezat úzkými pilovými pásy. A tenké pásy jsou samy o sobě levnější. Všechny tyto úspory nákladů jsou velice důležité pro malé firmy, které usilují o snížení nákladů na konečný produkt pro zákazníky."

"V posledních letech se Wood-Mizer jako výrobce silně rozvíjí. Odezva na pily Wood-Mizer je velice dobrá. Pro nás to tudíž byla naprosto osvědčená investice. Cena byla OK a nehrála velkou roli, protože hlavní věcí je trvale udržitelný provoz a nízké výrobní náklady".

 

 

"Teď jsou v Maďarsku podmínky pro malé a střední podnikání dobré", pokračuje pan Erdelyi. "Vláda je přesvědčena, že ekonomika s množstvím malých firem je stabilnější a pro malé podniky je vytvořeno pozitivní prostředí. V našem případě jsme získali desetiletý úvěr na nákup s ročním úrokem 2% bez drahé bankovní záruky a bez dodatečných konzultací, je to teď v Maďarsku obecná praxe."

"Na oplátku se snažíme vykonávat společenské funkce a pomáhat státu nejen placením daní", říká pan Erdelyi. "Například spolupracujeme s vězeňským systémem, vytvořili jsme pro vězně 30 pracovních míst a oni rádi pracují v naší výrobě."


"Robinia hungaricum"

Nedávno byl v Evropské unii vytvořen katalog invazivních druhů, to je rostlin, mikroorganismů a zvířat, které jsou pro evropské prostředí nepřirozené. Byly sem zaneseny lidmi z jiných kontinentů a rozvoj těchto druhů potenciálně ohrožuje biologickou rozmanitost v Evropě.

Jelikož Robinia pseudoacacia je původem ze Severní Ameriky, objevila se na seznamu agresivních druhů spolu s doporučeními jak předcházet jejímu rozšíření. To způsobilo v maďarských médiích živou debatu.

"Robinia je do života lidí v Maďarsku dokonale začleněna — v podstatě se používá nejen ve stavebnictví a dřevovýrobě, ale také na výrobu palivového dřeva, ve farmakologii a kvůli hojným květům je nepostradatelná pro včelaře a produkci medu — takže se nakonec objevila myšlenka nazvat ji dokonce Robinia hungaricum, při zvážení jak důležitý je tento strom pro maďarskou ekonomiku", říká pan Erdelyi.

 

 

Zajímavý dopad této publicity byl ten, že se zákazníci z ciziny začali o výrobky z Robinie zajímat. Na webové stránce Robinia Group jsou informace o množství projektů realizovaných firmou: dětská hřiště, terasy, podlahy, lavice atd. A mimo jiné jsou tam tři hlavní mezinárodní projekty.

"Projekt zastřešení Stadionu Letzigrund byl pro naši firmu klíčový, protože to byl první projekt takového velkého rozsahu", říká pan Erdelyi. "Příběh začal, když Rakousko a Švýcarsko získalo právo hostit Mistrovství Evropy ve fotbalu v roce 2008. Stadion Letzigrund bylo třeba kompletně zastřešit. Jediný problém bylo najít vhodné dřevo."

Je zřejmé, že hlavním požadavkem na střechu stadionu je trvalá odolnost, ale neposlední roli hrály takové faktory jako požární bezpečnost a estetika. Protože střešní panely jsou vystaveny vlivu prostředí, méně odolné druhy dřeva byl vyloučeny okamžitě. Brzy bylo jasné, že požadavkům na trvalou stálost vyhoví jen několik tropických druhů a Robinia.

"Naštěstí Švýcaři také věnují zvláštní pozornost životnímu prostředí a použití tropického dřeva bylo pro ně nepřijatelné kvůli způsobům těžby tohoto dřeva."

"Bylo to docela velká práce: celkem jsem položili 210 kilometrů (asi 20 kamionů) dřeva", říká pan Erdelyi.

 

 

Brzy navštívil Robinia Group věhlasný architekt Daniel Libeskind, aby se podílel na stavbě obchodního komplexu Westside poblíž Bernu. 30,000 m2 dřevěného pláště bylo vyrobeno z panelů Robinia spojených speciálně navrženými spojkami. Brzy po tomto projektu pozval Daniel Libeskind Robinia Group ke stavbě dřevěné střechy Kongresového centra v belgickém Monsu, který byl Evropským hlavním městem kultury v roce 2015.

Tudíž, krok za krokem se Robinia hungaricum stává populární nejen v Maďarsku a činnosti Robinia Group se vyznačují neobyčejně zajímavými a ziskovými projekty.

Nicméně pan Erdelyi věří, že "že jen zisk nemůže být v podnikání cíl."

"Může být měřítkem vaší práce a cestou k realizaci vašeho snu, ale nikoli cílem." říká.

www.robiniagroup.hu

 

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje
Získejte e-mailové novinky o exkluzivních speciální nabídkách, nových produktech a pozvánkách na speciální akce!