Udržitelná správa lesa pro místní komunity v Itálii

Autor: Martina Valentini, GreenPress EnvironMedia

Sustainable Forest Management in Alta Val di Susa

Video: Matteo Berlenga

 

Po více než 20 uplynulých let spoléhá italská organizace Alta Val di Suza Forestry Consortium of Turin (dále jen Společenství) na pily Wood-Mizer k dosažení dvou cílů udržitelné správy lesa – ochrany životního prostředí a efektivního využívání dřeva jako suroviny.

 

 

"Dobře spravované lesy jsou důležitou součástí místní ekonomiky," říká Alberto Dotta, ředitel Společenství. Ve světě stále více ovlivněného klimatickými změnami a častějšími přírodními pohromami, není řádná správa lesa už jen prázdný pojem.

Společenství, založené v roce 1953, spravuje lesní pozemky 14 obcí v oblasti Alta Val di Suza, což představuje více než 18 tisíc hektarů. Udržitelná správa zahrnuje plánování a ochranu lesa, od lesní správy po údržbu lesních cest. Mezi nejzávažnější výzvy, které se v minulých letech objevily, patří ochrana před živelnými pohromami. Společenství pracuje na omezení rizik spojených se záplavami, sesuvy půdy, lavinami a požáry. V údolí s přirozenou krajinou a lidským osídlením zdravé smrkové, borové a modřínové lesy těsně souvisí s kvalitou života místních komunit.

 

 

"S dobrou správou lesa, s jeho funkcemi – od produkce dřeva po zachování biodiverzity – zůstává les udržitelný navěky," vysvětluje Dotta. "Teď spolupracujeme s Univerzitou Turín na pilotním prostoru k určení nejlepších protipožárních opatření." Jedním z nejzajímavějším řešením je omezení množství biomasy. "Snížením biomasy o 30-40% můžeme změnit charakter požáru a tudíž krotit plameny podél cest, ty se stanou hlavními liniemi boje s ohněm," pokračuje. V principu zůstává rozhodný a energický přístup k předcházení ohni, prospívá to lesu i místním lidem.

Na počátku tisíciletí se Společenství přeměnilo na zvláštní obchodní společnost k optimalizaci využití dřeva pro místní zařízení, mosty a objekty infrastruktury.

 

 

"Během času jsme investovali do dřevozpracujících strojů, počínaje pásovou pilou Wood-Mizer LT20," říká ředitel Dotta. "Tento stroj stále pracuje, proměňuje kmeny na řezivo a usnadňuje nám údržbu mostů, lávek a plotů."

Hlavní výhodnou vlastností technologie pil Wood-Mizer, je podle ředitele Společenství, přizpůsobivost. Pila LT20 je konstruována pro řezání kmenů o průměru až 80 centimetrů, dlouhých téměř osm a půl metru a je vybavena elektronickým Pracovním nastavením (Setworks) pro nastavení požadované tloušťky prkna. "Výhod této pily je řada," dodává Dotta. "Malý, pohyblivý a praktický stroj pracuje dobře jak na mobilních stavebních místech, tak stacionárně na našem hlavním zpracovatelském provozu. Zkrátka, pila Wood-Mizer prokazuje po léta svoji univerzálnost a spolehlivost."

 

 

V podstatě efektivní využívání dřeva jako suroviny znamená vytváření více příležitostí pro daný sektor a jeho zaměstnance. "Nakupujeme dřevo v ceně od 25 do 30 euro, cena může po zpracování dosáhnout až 600 euro za kubík," vysvětluje Dotta. Dnes Společenství zaměstnává víc než dvacet lidí. Na počátku devadesátých let to byli jen čtyři z nich.

***