Pily Wood-Mizer pomáhají kultivovat a posilovat růst postavení žen v Pákistánu

Autor: Rafaela Laurentino, Wood-Mizer

Pily Wood-Mizer pomáhají kultivovat a posilovat růst postavení žen v Pákistánu

 

Společnost Ciqam Green Solutions Private Limited, známá také jako Ciqam, působí na severu Pákistánu, nedaleko Číny, konkrétně v údolí Hunza. Tato oblast je proslulá svými horami a vesnicemi v nadmořské výšce přibližně 2500 metrů. Údolí Hunza, kterému kdysi vládla knížata, je bohaté na památky.

"Ciqam" znamená v burušštině "zelený" a symbolizuje růst a prosperitu. Ciqam se zavázal k posílení postavení žen, podpoře rovnosti žen a mužů a k podporování udržitelnosti. Měli jsme příležitost hovořit s Aqeelou Bano, generální ředitelkou společnosti Ciqam, abychom získali informace o tom, jak společnost pomáhá ženám v Pákistánu překonávat sociální a kulturní překážky a dosáhnout posílení ekonomického postavení.

 

Ciqam Green Solutions Private Limited

"Dříve jsme spolupracovali s agenturou Aga Khan Cultural Services Pakistan (AKCSP), která se zaměřuje na ochranu a propagaci kulturních památek," říká Aqeela. "Cílem projektu bylo vytvořit příležitosti pro mladé ženy z chudých domácností v projektech rozvoje kulturního dědictví pro AKCSP. Ženy měly pracovat v oborech, jako je tesařství, instalatérství a zednictví, které jsou v Pákistánu z velké části považovány za mužskou práci, což zpochybňuje tradiční pohled na ženskost."

Aqeela nastoupila do AKSCP jako stážistka v mladém věku, když organizace renovovala 1100 let starou pevnost Altit, jednu z nejstarších památek v Gilgitu-Baltistánu, z níž vedla obchodní cesta Hedvábné stezky mezi Čínou a Evropou. Mnoho se naučila od zahraničních konzultantů s odbornými znalostmi v oblasti renovace a rekonstrukce památek a získala rozmanité dovednosti, jako je topografické a architektonické měření a zakreslování. V roce 2008 navštívili Gilgit-Baltistán zástupci norského velvyslanectví, které je významným podporovatelem Aga Khan Trust for Culture, a byli velmi ohromeni jedinečnými dovednostmi v práci se dřevem, které předvedly mladé ženy v údolí Hunza.

 

1100 let stará pevnost Altit

Skupina sponzorovaná norským velvyslanectvím měla možnost navštívit na dva týdny Norsko, aby se učila od odborníků na zpracování dřeva a získala poznatky z jejich praxe.

"Během této návštěvy jsme poprvé viděli pilu Wood-Mizer a byli jsme ohromeni její schopností." říká Aqeela. "Po návratu do Pákistánu jsme byli vděční, když jsme se dozvěděli, že se norské velvyslanectví rozhodlo darovat nám nějaký stroj, a doufali jsme, že to bude právě Wood-Mizer." 

Velvyslanectví podpořilo Ciqam na jejich cestě a poskytovalo jim finanční pomoc od roku 2008 do roku 2016, což je právě tolik času, aby se mohli etablovat jako nezávislý podnik.

"Dnes hrdě říkáme, že jako nezávislé ženy vedeme vlastní podnik. To je v souladu s jedním z hlavních cílů našeho projektu - umožnit ženám převzít odpovědnost za svůj život a prospět ekonomice."

 

Technika Wood-Mizer

"V Pákistánu se na pilách a v dřevařských dílnách běžně setkáváme se starými a zastaralými stroji. Typ technologie, kterou nabízí Wood-Mizer, je v Pákistánu jedinečný a dříve neslýchaný," říká Aqeela. "Nové pily Wood-Mizer nahradily naše staré pásové pily, které měly obnažené pilové pásy a jejich používání nebylo bezpečné. Nejenže to nebylo příliš efektivní, ale také to vyžadovalo více práce při obsluze."

Nová pila Wood-Mizer LT70 využívá technologii řezání s úzkým pilovým pásem. Tento pás vytváří jen tenký zářez do dřeva o šířce maximálně 2 mm. Díky tomu lze z každého kmene vyrobit více prken a méně dřeva skončí v pilonách. Za pilou LT70 procházejí prkna omítačkou Wood-Mizer EG300, která odstraní okraje a nařeže prkna na požadovaný rozměr. Použití těchto dvou strojů Wood-Mizer v tandemu za sebou výrazně zvyšuje produktivitu a usnadňuje práci.

Přechod na Wood-Mizer zlepšil bezpečnost a zvýšil efektivitu, což jim umožnilo vytěžit více z každého kmene a zkrátit výrobní časy. "Těším se, až budeme moci využívat další stroje a technologie od společnosti Wood-Mizer, protože budeme pokračovat ve spolupráci a růstu."

Ciqam se specializuje na tři různé výrobní obory:

•    Nábytek: Nabízejí řadu kvalitně zpracovaného nábytku včetně židlí, stolů a skříní.
•    Stavba a restaurování: Jejich odbornost pokrývá okna, dveře, podlahy, dřevěné obložení stěn a střešní krytiny. To zahrnuje památkově chráněné objekty a zajišťuje jejich zachování a historickou neporušenost.
•   Trvale udržitelná řemesla: Zbytky dřeva kreativně využívají k výrobě nádobí, náčiní, hraček a hudebních nástrojů pro svou hudební školu. Upřednostňují efektivní využívání zdrojů a dbají na to, aby nic nepřišlo nazmar. Obnova a opětovné využití jsou pro ně zásadní principy.

 

Závazek udržitelnosti životního prostředí

Aqeela se zasazuje o udržitelnost životního prostředí a vyjadřuje obavy ze změny klimatu. Žije uprostřed pohoří Karákóram a ledovců a topografie Gilgitu-Baltistánu se vyznačuje úzkým zeleným pásem na vrcholu hor, který pokrývá pouze 2 % z celkové rozlohy 72 000 km2.

"Čelíme významnému riziku sesuvů půdy. Abychom je zmírnili, vysazujeme v oblastech náchylných k sesuvům stromy a vytváříme zelené pásy, které pomáhají předcházet erozi a zvrátit emise uhlíku. Jen za poslední tři roky jsme vysadili přibližně 13 000 stromů."

 

Údolí Hunza

"Pracujeme především s tzv. "zeleným dřevem," které se liší od lesního dřeva. V našem regionu lesy nabízejí dřevo jako jalovec a cedr himálajský, zatímco místně pěstované dřevo - topol, moruše, ořech a ruská oliva - se označuje jako zelené dřevo. Těžba lesních stromů vyžaduje značný čas, protože některé z nich jsou staré více než sto let, zatímco zelené dřevo obvykle dozrává 15 až 20 let a může být snadno znovu vysazeno."

Vzdělání je klíčovým aspektem poslání společnosti Ciqam. Prostřednictvím workshopů a osvětových kampaní se snaží vzdělávat řezbáře, truhláře a dodavatele dřeva o výhodách používání místního "zeleného dřeva" namísto kácení lesních stromů.

 

Rovnost žen a mužů a posílení ekonomického postavení

Již v roce 2008 zahájila společnost Ciqam projekt, jehož cílem bylo poskytnout mladým ženám z chudých domácností pracovní příležitosti v oborech, jako je tesařství, instalatérství a zednictví. S podporou AKCSP Ciqam úspěšně vyškolil řadu žen prostřednictvím nevládní organizace a poté tuto iniciativu začlenil do svého podnikatelského plánu.

"Věřím v posílení postavení žen. Pocházím z opomíjené rodiny s nízkými příjmy a znám mnoho dalších dívek v podobné situaci, které chtějí zabezpečit své rodiny," říká Aqeela. "Zvláště tady v této oblasti se potýkáme s velmi mužsky dominantní společností s diskriminačními bariérami, které diktují, která práce je pro muže a která pro ženy. Mnoho pracovních míst je rozděleno podle pohlaví a my to chceme překonat, abychom si všichni byli jako lidé rovni a měli stejné možnosti. Chceme zajistit, abyste se mohli věnovat jakékoli životní dráze, kterou si vyberete, ať už jste se narodili jako dívka nebo chlapec."

Společně zpochybňují tradiční genderové normy a otevírají ženám dveře k novým netradičním profesím.

 

Starší a místní obyvatelé žehnají Wood-Mizer strojům, aby prosperovaly
 
"Je mi ctí vidět, jakou změnu společnost Ciqam dokázala," říká Christoff du Plessis, technický obchodní zástupce společnosti Wood-Mizer. "Mezi více než 100 000 pilami, které společnost Wood-Mizer vyrobila během své 40leté historie, je mnoho z nich obsluhováno ženami a podnikatelkami. Je úžasné, že firma jako Ciqam přispívá k místní ekonomice v Pákistánu a že komunita podporuje podniky vlastněné ženami, protože starší a místní obyvatelé žehnají našim strojům, aby prosperovaly."

 

***

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje
Získejte e-mailové novinky o exkluzivních speciální nabídkách, nových produktech a pozvánkách na speciální akce!